საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი


მანანა მოისწრაფიშვილი
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 30 მაისი, 1967 წელი.
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

განათლება
1989 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი, სპეციალობა _ “რკინიგზების მშენებლობა, ლიანდაგი და სალიანდაგო მეურნეობა”.
1991-1994 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურაში.

კვალიფიკაცია
2004 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე “საპროექტო პარამეტრების შერჩევის მეთოდების დამუშავება საქართველოს რკინიგზებზე ზეჩქაროსნული და ჩქაროსნული მოძრაობის რეალიზებისთვის” და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
გამოქვეყნებული აქვს 36 სამეცნიერო ნაშრომი, 4 სახელმძღვანელო.

სამუშაო გამოცდილება
1991-2004 _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტი.
1989-2005 _ საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტის მასწავლებელი.
2004-2006 _ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო-საინჟინრო აკადემიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
2004-2006 _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოცენტი.
2005 წლიდან _ შპს `საქართველოს რკინიგზის~ ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.
2006 წლიდან _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობებისა, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2008 წლიდან _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ: (995 32) 523509; (995 32) 566038
მობ: 8(99) 949414
ელ. ფოსტა: mme672000@yahoo.com

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: სპაცე@გგმეა.გე, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;