საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი


ომარ ლანჩავა
პროფესორი


დაბადების თარიღი: 1952.14.10
ოჯახური მდგომარეობა: ცოლშვილიანი

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობით _ სამთო ინჟინერ-მექანიკოსი;

კვალიფიკაცია:
1975 დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია სპეციალობით _ “ნახშირის, მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა დამუშავება და ექსპლუატაცია”
1998 სადოქტორო დისერტაცია სპეციალობით _ “სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესები”
შრომების რიცხვი: 98
სამუშაო გამოცდილება:
1970-2008 წლებში მუშაობდა გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში (უმცროსი, უფროსი,წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის, სექტორის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)
2000-2005 _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი _ პროფესორი (შეთავსება)
2003-2006 _ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო-საინჟინრო აკადემია _ უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006 – დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნვეყოფის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 360-311
მობ.: 899-938-629
ელ. ფოსტა: omar_lanchava@yahoo.com


 

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: სპაცე@გგმეა.გე, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;