საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი


ვახტანგ გოგილაშვილი
ტექნიკურ მეცნ. დოქტორი


პერსონალური ინფორმაცია
დაბადების თარიღი – 1933 წ, 20 ნოემბერი
ოჯახური მდგომარეობა- ცოლიანი;

განათლება- უმაღლესი;

კვალიფიკაცია:
2005 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, მექნიზმებისა და მანქანების თეორიის მიმართულების ხელმძღვანელი;
1991-წელს არის ტექნიკური მეცნიერებათა დოქტორი. დისერტაციის თემა _ “რეგულარულ რგოლებიანი მექანიზმების დინამიკა ექსტრემალურ პირობებში”
1971 –1991 წლებში იყო მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის ასოცირებული პროფესორი.
1969 დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე “ ენერგიის დანაკარგი ცილინდრულ შეერთებებში”
1957 წელს დაამთავრა მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა - 150-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, სასწავლო მეთოდური ლიტერატურა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი, 0189; რადიანის 11.
ტელ.: (99532)220244
მობ.: 8(99)268927
e-mail: vagog@avoe.ge
 


 

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: სპაცე@გგმეა.გე, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;