საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

ზურაბ გელაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი


დაბადებული 1952 წლის 28 სექტემბერს
დაოჯახებული

1974 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ხიდებისა და გვირაბების კათედრა, მომენიჭა მიმოსვლის გზათა ინჟინრის კვალიფიკაცია.

1989 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე “ჰიპერბოლური პარაბოლოიდის ფორმის გარსების ანგარიში სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით”.

გამოქვეყნებული მაქვს 18 სამეცნიერო ნაშრომი.

1974-1977 წლებში ვმუშაობდი ინჟინრად საქ. საავტომობილო გზების სამინისტროსთან არსებულ საპროექტო ინსტიტუტში.

1977-1994 წლებში ვმუშაობდი საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად.

1994-2007 წლებში ვმუშაობდი საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ხიდებისა და გვირაბების კათედრაზე დოცენტის თანამდებობაზე.

2007 წლიდან დღემდე ვმუშაობ შპს “აიდიემის” მმართველ დირექტორად.

ტელ.: 37-68-97 (სახლის)
39-00-12 (სამსახურის)
877 508 101 (მობ. ტელეფონი)
ელ. ფოსტა: mail@idm.ge

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: სპაცე@გგმეა.გე, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;