საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი


როზა ომანაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე


დაიბადა 1952 წლის 14 მაისს

1968 წელს დაამთავრა ქ. წყალტუბოს 1 საშუალო სკოლა.
1973 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი სპეციალობით “ავტომატიკა და ტელემექანიკა” და მიენიჭა “ინჟინერ-ელექტრიკოსის” კვალიფიკაცია.

სამუშაო გამოცდილება
1973 წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი “შავი და ფერადი
ლითონების” კათედრის ლაბორანტი.
1976 წ. _ ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის პრობლემური ლაბორატორიის ლაბორანტი.
1979 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა საკონსტრუქტორო ბიურო "მშენებლობა", სექტორის უფროსი.
1982 წ. საქართველოს კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტი კადრების განყოფილების უფროსი.
2001 წ. სამხედრო-საინჟინრო აკადემიის კადრების განყოფილების უფროსი.
2003 წ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო-საინჟინრო აკადემიის უფროსის მოადგილე.
2006 წლის აპრილიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ: 33 08 36; მობ: 899407784
ელ. ფოსტა: rozuna@mail.ru

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: სპაცე@გგმეა.გე, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;