საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტიგურამ ბედუკაძე
სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (ფილოს. დოქტ)

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სპეციალობაბა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენ-ბა
საქ. ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნ. ნაგებობათა კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა. სპეციალობა: _ ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

ტრენინგები:
დანიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის 6 თვიანი ტრენინგ-პროგრამა “სამეცნიერო
კვლევების და ტექნიკური განვითარების მენეჯმენტი” (ტასისის პროგრამა).
TUV ასოციაციის (გერმენია) ტრენინგ-პროგრამა “ISO 9001:2000 ხარისხის მენეჯმენტი
შიდა აუდიტორებისთვის”
ჰანს საჩის ინსტ-ტის (ავსტრია) ტრენინგ-პროგრამა “უძრავი ქონების შეფასება-ინვესტიცია”

სამეცნიერო-კვლევითი მოღვაწეობა: 52 ნაბეჭდი სამეცნიერო ნაშრომი, 8 გამოგონება, მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში და კონგრესებში (აშშ, საფრანგეთი, პორტუგალია)

უცხო ენები:
რუსული _ თავისუფლად
ინგლისური – საშუალოდ (მარტივი პროფესიული საუბარი)
ფრანგული _ კარგად (3-წლიანი პრაქტიკა ალჟირში)
გერმანული _ სუსტად (ლექსიკონით)

კომპიუტერული პროგრამების ფლობა:: MS Office, MS Project, Win-Smeta, Lira, AutoCAD

საერთო შრომითი გამოცდილება:
15 წელი საპროექტო სამუშაოების გამოცდილება _ლითონის, ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება (მათ შორის სამრეწველო და სამოქალაქო შენობები, კოსმოსური და მიწისზედა გასაშლელი რეფლექტორები, ლითონის გასაშლელი ხიდები, ნაპირგამაგრებები, ეროზიის საწინააღმდეგო ნაგებობები, ავარიული შენობების რეაბილიტაცია) (კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტი, “ჯეოინჟინერინგი”, შპს ” დარბაზი”, შპს “ენერგია”,)
თანამდებობები _ საპროექტო განყოფილების ხელმძღვანელი, პროექტის მთ. ინჟინერი.

15 წელი პრაქტიკული მუაობა სხვადასხვა შენობების და საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობაზე, სატუმბო სადგურებზე, სადაწნევო მილსადენებზე, წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელებზე, მიწის და ბეტონის კაშხლებზე, ჰიდროტექნიკურ გვირაბებზე, ნაპირგამაგრებებზე, დაზიანებული შენობების აღდგენა-გამაგრებაზე. (თბილისი, გორი ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები)
თანამდებობები- მთავარი ინჟინერი, პროექტის მენეჯერი.

3 წელი მუშაობა საზღვარგარეთ ( ალჟირის რესპუბლიკა, კაშხალი ალ-იზდიარი)
თანამდებობა-ტექნიკური ზედამხედველობის და ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი

პარალელურად ძირითად სამუშაოსთან
18 წელი სამეცნიერო_კვლევების და ტექნიკური დიაგნოსტიკის სამუშაოები სხვადასხვა ჰიდროტექნიკურ და საინჟინრო ნაგებობებზე. (G”გრუზნიეგსი”, “კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტი” “ჯეოინჟინერინგი”). თანამდებობა_პროექტის მენეჯერი.
20 წელი ლექციები საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
ლექციათა კურსები საგნებში: “მშენებლობის ორგანიზაცია, მართვა და ეკონომიკა”,
“ ბეტონის, ლითონის და ხის კონსტრუქციები“, „ნაგებობათა გამოცდა“.

კონტაქტი:
E-Mail: g.bedukadze@geoengineering.ge
beduk_saxli@yahoo.com
ტელ.: 37 24 61
მობ.: 899 25 55 38

 


 

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: სპაცე@გგმეა.გე, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;