საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

  • პროექტი 1
  • პროექტი 2
  • პროექტი 3
  • პროექტი 4
  • პროექტი 5
 
წყლის თხილამურები
 
   
   
       
 
წყალზე ცურვის ჯგუფური საშუალებები
 
   
   
       
 
პონტონის ხიდი
 
   
   
       
 
კოსმოსური გასაშლელი რეფლექტორი
 
   
   
       
 
გასაშლელი ერთმალიანი, მრავალჯერადი გამოყენების ხიდი _ L=48მ.
 
   
   
   
   
   
   
   


 

 
მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;