საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

1. 30-მეტრიანი კოსმოსური გასაშლელი რეფლექტორი
2. მიწისზედა გასაშლელი და მბრუნავი 12-მეტრიანი რეფლექტორული ანტენა
3. მიწისზედა 15 მეტრის დიამეტრის მქონე, მომლოდინე რადიოტექნიკური სისტემა “პერშინგ-2”-ის სტარტის ფიქსაციისათვის.
4. ავტონომიური თანამგზავრული კომპლექსი 30-მეტრიანი რეფლექტორული ანტენის ბაზაზე.
5. კოსმოსური ძალოვანი კარკასები დიდი ზომის პლატფორმებისა და გრძივი ელემენტების ასაგებად.
6. ევროპული თანამგზავრებისათვის დიდი ზომის რეფლექტორული ანტენების პროექტირების ძირითადი პრინციპები.
7. 7-მეტრიანი ოფსეტური კოსმოსური რეფლექტორი და მისი გამოცდა კოსმოსში.
8. 12-მეტრიანი ოფსეტური კოსმოსური რეფლექტორის შექმნა.
9. მრავალჯერადი გამოყენების სწრაფადასაგები ხიდები КМ-01 Т და КМ-02 Т.
10. ახალი 7-25 მეტრი დიამეტრის გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი.
11. ახალი საიერიშო 48-მეტრიანი, ერთმალიანი ხიდი.
12. წყალზე გადაადგილების ახალი სისტემები.
13. საქართველოს სამგანზომილებიანი ციფრული რუკა.
14. სამხედრო-საინჟინრო საქმე _ ლიტერატურა.
15. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო დოქტრინის საფუძვლები.

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;