საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

გურამ ბედუკაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (ფილოს. დოქტ)

შოთა წეროძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

 

ამირან ღუდუშაური
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
ვახტანგ გოგილაშვილი
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
მანანა მოისწრაფიშვილი
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ნოდარ წიგნაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
მამუკა სანიკიძე
დოქტორი
თენგიზ შუბლაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ომარ ლანჩავა
პროფესორი, სამთო ინჟინერ-მექანიკოსი
ნუგზარ სირაძე
აბესალომ ჭაფოძე
ლიუდმილა ფილიპენკო
ზურაბ გელაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
გერმანე ხიტალიშვილი
დოქტორი


 

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;