საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
ელგუჯა მეძმარიაშვილი
სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი
ამირან ღუდუშაური

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
გურამ ბედუკაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (ფილოს. დოქტ)

შოთა წეროძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

 

ვახტანგ გოგილაშვილი
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
მანანა მოისწრაფიშვილი
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ნოდარ წიგნაძე
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
მამუკა სანიკიძე
დოქტორი
თენგიზ შუბლაძე
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ნუგზარ სირაძე


 

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;