საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი -
ნოდარ წიგნაძე

Nodar Tsignadze
ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე -
როზა ომანაძე
Roza Omanadze
ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი -
თენგიზ თავზარაშვილი
Tengiz Tavzarashvili


 

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;