საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

1. Трансформируемые системы.
Тбилиси, 1990.

2. The Technology Which Has No Analogue.
Transformable Space and Ground-Based Constructions.
Valemar. Germany-Georgia. 1994.w

3. Трансформируемые конструкции в космосе и на земле.
Тбилиси, 1995.

4. საქართველოს ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის საფუძვლები.
სამხედრო-საინჟინრო სტრატეგია და ოპერატიული ხელოვნება.
თბილისი, 2002.

5. საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო-საინჟინრო სტრატეგია.
სახელმწიფო სამხედრო-სპეციალური ქართული პროგრამის პროექტი.
თბილისი, 2004.

6. სამხედრო-საინჟინრო ხელოვნება.
თბილისი, 2005.

7. საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი.
თბილისი, 2005.

8. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო დოქტრინის საფუძვლები.
თბილისი, 2006.

9. საინჟინრო საბრძოლო მასალები. ე. მეძმარიაშვილის საერთო რედაქციით.
თბილისი, 2006.

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;