საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

 

1. სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება “კომეტა” – მოსკოვი.

2. ს. კოროლიოვის სახელობის სარაკეტო-კოსმოსური კორპორაცია „ენერგია” – მოსკოვი.

3. შვეიცარული კომპანია „გრეამ”-ი.

4. შვეიცარული კომპანია „ვალემარ”-ი.

5. იტალიური კომპანია „ალენია სპაციო”.

6. გერმანული კომპანოა „დაიმლერ ბენც აეროსპეისი”.

7. ევროპული კოსმოსური სააგენტოს ანტენების განყოფილება – „ESTEC”..

 

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;