საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი


I. ტრანსფორმირებადი საინჟინრო სისტემების თეორია.

II. კოსმოსური სისტემების ორბიტული და დედამიწისეული საინჟინრო კომპლექსები და საშუალებები.

III. სამხედრო-საინჟინრო ხელოვნება.

IV. საგანმანათლებლო მოღვაწეობა.

 

მისამართი: საქართველო. თბილისი კოსტავას 68ბ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების,
სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.
ელ-ფოსტა: space@ggmea.ge, საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39. ფაქსი: (+995 32) 36 52 38;