მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მთავარი სიახლეები
ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია
კონკურსები
ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

ყველა მთავარი სიახლე
ყველა სიახლე
0322 77 11 11