საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

07 აპრ

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
05 აპრ

მართვის სისტემების ინსტიტუტის თანამშრომელთა საყურადღებოდ

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“  მოხსენებათა კრებული  N8 2004, თბილისი.   27.09.2004 – 1.10.2004-ის მასალები შეგიძლიათ მოიძიოთ ინსტიტუტის ვებ გვერდზე   https://gtu.ge/msi/#    
ჩანართი /კონფერენციები/.
14 მარტ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 04/03/2022 ბრძანება MES 1 22 0000223230,  თანახმად 2022 წლის 25 მარტს დანიშნულია არჩევნები წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე (არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი - 1 ვაკანტური ადგილი).
01 თებ

2021 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

28 იანვარს გამოცხადდა 2021 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები
24 დეკ

კონკურსის შედეგები

2021 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა კონკურსი არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
14 დეკ

ვლადიმერ გაბისონია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტს კიდევ ერთი ღვაწლმოსილი თანამშრომელი გამოაკლდა. გარდაიცვალა ინსტიტუტის მინდია სალუქვაძის სახელობის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ოპტიმალური მართვის განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი, ინსტიტუტის შრომათა კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ვლადიმერ გაბისონია
19 ნოე

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის  სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს  შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
01 ივლ

კიდევ ერთი საქვეყნო აღიარება

მიმდინარე წლის აპრილში დიდ ბრიტანეთში, ლონდონის გამომცემლობამ  CRC Press. Taylor & Francis Group  ინგლისურ ენაზე გამოსცა მონოგრაფია: „ეთიკის ოქროს წესი
01 ივლ

ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების მსურველთა საყურადღებოდ!

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 1 ივლისიდან იწყება სტატიების მიღება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებულში გამოსაქვეყნებლად
15 მარტ

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალის სამუშაო დროის აღრიცხვის მიზნით პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ
17 სექ

კონკურსის შედეგები

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები
06 აგვ

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს
06 ივლ

სტატიის გაფორმება დამატება 2020

წარმოდგენილი სტატიები (რეზიუმეებიც) გულდასმით უნდა იყოს რედაქტირებული, კორექტირებული და შესრულებული ტექსტური რედაქტორის MS Word 2013/2016 ის საშუალებით
01 ივლ

შრომათა კრებული

ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების მსურველთა საყურადღებოდ!
29 აპრ

სამეცნიერო საბჭოს სხდომა ონლაინ რეჟიმში

სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს ონლაინ სხდომა
06 მარტ

მონოგრაფია

შვეიცარიაში გამოვიდა მონოგრაფია
06 მარტ

ჟურნალების ბაზა

ბმული მაღალრეიტინგული, იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალების ბაზისთვის
01 ნოე

სამეცნიერო სამუშაოების შედეგები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისა და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების  2018-2019 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების შედეგები
01 ოქტ

მემორანდუმი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტსა და კომპანია შპს „კაელი-07“-ს შორის
21 აგვ

ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების მსურველთა საყურადღებოდ!

ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების მსურველებმა გთხოვთ მოგვაწოდოთ სტატია ა.წ. 2 ოქტომბრამდე
29 მაი

საქართველოს პრეზიდენტმა მინდია სალუქვაძე დააჯილდოვა

საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, საქართველოში მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის, ნაყოფიერი სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის ინსტიტუტის ყოფილი დირექტორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე  (სიკვდილის შემდეგ) ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა.
29 მაი

სტუ-ს აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნები.

2019 წლის 27 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში ჩატარდა სტუ-ს აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნები
21 მაი

ღია კონკურსის პირველადი შედეგები

სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში 2019 წლის 20 მაისს ჩატარდა ღია კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად
07 მაი

ბრძანება N 01-09-10/90

სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ
12 აპრ

დამატებითი ღია კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი აცხადებს დამატებით ღია კონკურსს 5 წლის ვადით ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად
26 მარტ

ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის სხდომა

2019 წლის 13 მარტს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებულ ეკოლოგიური უსფრთხოების კომისიის სხდომაზე ჩატარდა
28 დეკ

გარდაიცვალა ინსტიტუტის ყოფილი დირექტორი….

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის თანამშრომლები ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა ინსტიტუტის ყოფილი დირექტორი, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, ღვაწლმოსილი პიროვნება, აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
07 ნოე

მონაწილეობა კონფერენციებში

სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა 2018 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში მონაწილეობა მიიღეს  სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში:
10 ოქტ

ღია კონკურსი სამეცნიერო განყოფილებების უფროსის თანამდებობების დასაკავებლად

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო განყოფილებების უფროსის თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად.
06 ივლ

კონკურსის შედეგი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში  დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი
29 მაი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო მიმდინარე წლის 29 მაისს აცხადებს ღია კონ-კურსს 5 წლის ვადით ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად....
22 მაი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომების პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი

„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომებში პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი“ შემუშავებულია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის,  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის N65/ნ ბრძანების, „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
08 მაი

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები - შედეგები

სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების  ინსტიტუტში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის  შედეგები
23 მარტ

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
23 თებ

შრომათა კრებულის ავტორიზაციისთვის 2018

შრომათა კრებულის ავტორიზაციისთვის 2018 საჭირო ინფორმაცია
12 ივლ

დისკუსიისთვის

ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია
05 ივლ

იუბილე 60

2016 წლის 16 დეკემბერს 1100 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გიორგი ნიკოლაძის სახ. აუდიტორიაში გაიმართა საიუბილეო სხდომა, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავს
28 იან

სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები

2013 წლის 11 იანვარს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის ჩატარდა სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები.
24 დეკ

პრეზენტაცია

2012 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის ბ–ნ გიორგი ჩიკოიძის წიგნის პრეზენტაცია.
02 აგვ

ყურადღება!

ინფორმაცია სტატიის გამოქვეყნების მსურველთათვის ინსტიტუტის შრომათა კრებულში!
28 ივნ

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსში ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ წარდგენილი პროექტები
18 მაი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

მიმდინარე წლის 18–20 მაისს ბათუმში ჩატარდა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში
14 სექ

სამეცნიერო პოტენციალის განვითარება

სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და ინოვაციური პროცესების მიმდინარეობას შორის არსებული ორმხ- რივი, ურთიერთსასარგებლო სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და ინოვაცი- ური პროცესების მიმდინარეობას შორის არსებული ორმხრივი...
16 აგვ

ღია კონკურსი

სსიპ მართვის სისტემების ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად...

სიახლეები 1 - 46 სულ 46
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად