საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მინდია სალუქვაძის სახელობის სისტემების იდენტიფიკაციისა 

და ოპტიმალური მართვის განყოფილება

1

.გაბისონია

განყოფილების უფროსი - მთ. მეცნიერ თანამშრომელი

2

.შანშიაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

3

.დადიანი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

4

.ხუციშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

5

. გოგოძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

6

.კილასონია

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

7

. სიხარულიძე

მეცნიერ თანამშრომელი

8

. ცინცაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

9

. ომიაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

მართვის პროცესებისა და მოწყობილობების განყოფილება

1

.ტროყაშვილი

განყოფილების უფროსი.- მთ. მეცნიერ თანამშრომელი

2

. მირიანაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

3

. გრძელიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

4

. გეგეჭკორი

მეცნიერ თანამშრომელი

5

.ურუშაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

6

. შენგელია

მეცნიერ თანამშრომელი

7

ტ. კობერიძე

უფროსი ინჟინერი

8

. დოღონაძე

ინჟინერი

9

. ხათაშვილი

ინჟინერი

ენობრივი მოდელირების განყოფილება

1

. ლორთქიფანიძე

განყოფილების უფროსი.- მთ.მეცნიერ თანამშრომელი

2

. ჩიკოიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

3

. ჩუტკერაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

4

. თუშიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

5

. თუშიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

6

. სამსონაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

7

. ამირეზაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი

8

ქ. კუთხაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი

9

. ჯავაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი

10

. მაკრახიძე

უფროსი ინჟინერი

ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილება

1

. ლაბაძე

განყოფილების უფროსი - მთ. მეცნიერ თანამშრომელი

2

. საანიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

3

. ფურცხვანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

4

. ცერცვაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

5

. ბუაჩიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

6

. გვარამაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

7

.ბახტაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

8

. სტავრიანიდი

მეცნიერ თანამშრომელი

9

.კიკნაძე

ინჟინერი

10

. ხუციშვილი

ინჟინერი

 ვახტანგ გომელაურის სახელობის ენერგოსისტემის სტრუქტურისა

 და ენერგოდანადგარების ოპტიმიზაციის განყოფილება

1

. მაგრაქველიძე

განყოფილების უფროსი - მთ. მეცნიერ თანამშრომელი

2

. გიგინეიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

3

. ჯანიკაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი

4

. ლომიძე

მეცნიერ თანამშრომელი

5

. არჩუაძე

მეცნიერ თანამშრომელი

6

. მიქაშავიძე

მეცნიერ თანამშრომელი

ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის ხელოვნური ინტელექტის 

პრობლემების  განყოფილება

1

. მიქელაძე

განყოფილების უფროსი - მთ. მეცნიერ თანამშრომელი

2

. ანანიაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

3  გ. ბესიაშვილი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

4

. რაძიევსკი

მეცნიერ თანამშრომელი

5

. რაძიევსკი

მეცნიერ თანამშრომელი

6

. ჯალიაბოვა

მეცნიერ თანამშრომელი

7 ი. ოკანიანი ტექნიკოსი