საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის
სტრუქტურა 2022 წლის 1 ივლისისთვის
სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები
მინდია სალუქვაძის სახელობის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ოპტიმალური მართვის განყოფილება
1 განყ. უფრ. - მთ. მეცნ. თანამშ. ბ. შანშიაშვილი
2 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. დადიანი
3 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ვ. ხუციშვილი
4 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. კილასონია
5 მეცნიერი თანამშრომელი ქ. კუთხაშვილი
6 მეცნიერი თანამშრომელი დ. სიხარულიძე
7 მეცნიერი თანამშრომელი დ. ცინცაძე
8 მეცნიერი თანამშრომელი ქ. ომიაძე
ენობრივი მოდელირების განყოფილება
1 განყ. უფრ. - მთ. მეცნ. თანამშ. ლ. ლორთქიფანიძე
2 მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი გ. ჩიკოიძე
3 მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ა. ჩუტკერაშვილი
4 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი მ. თუშიშვილი
5 მეცნიერი თანამშრომელი ლ. სამსონაძე
6 მეცნიერი თანამშრომელი ა. ამირეზაშვილი
7 მეცნიერი თანამშრომელი ნ. ჯავაშვილი
8 მეცნიერი თანამშრომელი მ. კლოიანი
9 უფროსი ინჟინერი ლ. მაკრახიძე
ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილება
1 განყ. უფრ. - მთ. მეცნ. თანამშ. დ. ფურცხვანიძე
2 მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. ყავლაშვილი
3 მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. მირიანაშვილი
4 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. გძელიშვილი
5 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ო. ქართველიშვილი
6 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი მ. ცერცვაძე
7 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ზ. ბუაჩიძე
8 მეცნიერი თანამშრომელი ლ. გვარამაძე
9 მეცნიერი თანამშრომელი პ. სტავრიანიდი
10 მეცნიერი თანამშრომელი ვ. ბახტაძე
11 მეცნიერი თანამშრომელი ქ. კვირიკაშვილი
12 ინჟინერი გ. კიკნაძე
13 ინჟინერი თ. ხუციშვილი
14 ინჟინერი ვ. ხათაშვილი
ვახტანგ გომელაურის სახელობის ენერგოსისტემის სტრუქტურისა და ენერგოდანადგარების ოპტიმიზაციის განყოფილება
1 განყ. უფრ. - მთ. მეცნ. თანამშ. თ. მაგრაქველიძე
2 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი გ. გიგინეიშვილი
3 მეცნიერი თანამშრომელი მ. ჯანიკაშვილი
4 მეცნიერი თანამშრომელი ხ. ლომიძე
5 მეცნიერი თანამშრომელი ი. არჩვაძე
6 მეცნიერი თანამშრომელი ა. მიქაშავიძე
7 მეცნიერი თანამშრომელი ტ. კობერიძე
8 მეცნიერი თანამშრომელი გ. ურუშაძე
9 მეცნიერი თანამშრომელი ნ. შენგელია
10 ინჟინერი ნ. დოღონაძე
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის ხელოვნური ინტელექტის პრობლემების  განყოფილება
1 განყ. უფრ. - მთ. მეცნ. თანამშ. მ. მიქელაძე
2 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. ანანიაშვილი
3 მეცნიერი თანამშრომელი მ. გეგეჭკორი
4 მეცნიერი თანამშრომელი ვ. რაძიევსკი
5 მეცნიერი თანამშრომელი დ. რაძიევსკი
6 მეცნიერი თანამშრომელი ნ. ჯალიაბოვა
7 ინჟინერი ი. ოკონიანი