საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

არჩილ ელიაშვილი სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის

სამეცნიერო საბჭოს წევრები

  1. თენგიზ მაგრაქველიძე - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე (ტ. მ. დ.)
  2. ნუგზარ ყავლაშვილი - (ტ. მ. კ)
  3. ანა ჩუტკერაშვილი - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (აკად. დოქტორი)
  4. ბესარიონ შანშიაშვილი - (ტ. მ. დ)
  5. მაია მიქელაძე - (აკად. დოქტორი)
  6. ლიანა ლორთქიფანიძე - (აკად. დოქტორი)
  7. გიორგი ჩიკოიძე - (ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი)
  8. ნოდარ მირიანაშვილი - (ტ. მ. კ)