საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეცნიერო საბჭოს წევრები:


თ. მაგრაქველიძე,  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  (საბჭოს თავმჯდომარე)

ნ. ყავლაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი)

ვ. გაბისონია  -  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  

ო. ლაბაძე  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

ლ. ლორთქიფანიძე  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

მ. მიქელაძე  -  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

თ. ტროყაშვილი  - განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

ნ. მირიანაშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

ბ. შანშიაშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  

გ. ჩიკოიძე მთავარი - მეცნიერ თანამშრომელი 

ა. ჩუტკერაშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი