საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
არჩილ ელიაშვილი სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭოს წევრები:

  • თენგიზ მაგრაქველიძე - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე (ტ. მ. დ.)
  • ნუგზარ ყავლაშვილი - (ტ. მ. კ)
  • ანა ჩუტკერაშვილი - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (აკად. დოქტორი)
  • ბესარიონ შანშიაშვილი - (ტ. მ. დ)
  • მაია მიქელაძე - (აკად. დოქტორი)
  • ლიანა ლორთქიფანიძე - (აკად. დოქტორი)
  • გიორგი ჩიკოიძე - (ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი)
  • ნოდარ მირიანაშვილი - (ტ. მ. დ.)
  • დავით ფურცხვანიძე -(ტ.მ.კ.)