საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

საორგანიზაციო სამეურნეო განყოფილება

1

ლ. ბეჟანიშვილი

განყოფილების  უფროსი

2

თ. მირძველი

წამყ. სპეციალისტი

3

მ. ოტიაშვილი

უფრ. სპეციალისტი

ი. გიორგობიანი სპეციალისტი

5

ა. ბეცეცაშვილი

საწყობის გამგე

6

ნ. მგალობლიშვილი

ბიბლიოთეკარი

7

ნ. წერეთელი

დამლაგებელი    

საინჟინრო ტექნიკური განყოფილება

1

გ. მასხულია

საინჟ.ტექნკური განყოფილების უფროსი

2

გ. სტურუა

უფროსი ინჟინერი

4

გ. მაისურაძე

ელექტრიკოსი

5

ნ. საბანაძე

ტექნიკოსი

6

კ. გაბიდაური

ტექნიკოსი

7

თ. ნათაძე

უფ. ლაბორანტი

8

გ. ბეცეცაშვილი

უფ. ლაბორანტი