საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
საორგანიზაციო-სამეურნეო განყოფილება
1 განყოფილების უფროსი ნ. მგალობლიშვილი
2 წამყვანი სპეციალისტი თ. მირძველი
3 უფროსი სპეციალისტი ი. გიორგობიანი
4 საწყობის გამგე ა. ბეცეცაშვილი
5 დამლაგებელი მ. ისაევა
საინჟინრო ტექნიკური განყოფილება
1 განყოფილების უფროსი გ. მასხულია
2 უფროსი ინჟინერი გ. სტურუა
3 ელექტრიკოსი ბ. ბედენაშვილი
4 ტექნიკოსი ნ. საბანაძე
5 ტექნიკოსი კ. გაბიდაური
6 უფროსი ლაბორანტი ლ. არველაძე
7 უფროსი ლაბორანტი გ. ჯოხაძე