საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

საორგანიზაციო-სამეურნეო განყოფილება
 1. განყოფილების უფროსი ლ. ბეჟანიშვილი
 2. წამყვანი სპეციალისტი თ. მირძველი
 3. უფროსი სპეციალისტი ი. გიორგობიანი
 4. საწყობის გამგე ა. ბეცეცაშვილი
 5. ბიბლიოთეკარი ნ. მგალობლიშვილი
 6. დამლაგებელი მ. ისაევა

საინჟინრო ტექნიკური განყოფილება
 1. განყოფილების უფროსი გ. მასხულია
 2. უფროსი ინჟინერი გ. სტურუა
 3. ელექტრიკოსი ბ. ბედენაშვილი
 4. ტექნიკოსი ნ. საბანაძე
 5. ტექნიკოსი კ. გაბიდაური
 6. უფროსი ლაბორანტი თ. ნათაძე
 7. უფროსი ლაბორანტი გ. ბეცეცაშვილი