საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2018

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2014"

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2012"

კონფერენცია PCPE 2004
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“  მოხსენებათა კრებული  N8 2004, თბილისი.   27.09.2004 – 1.10.2004


კონფერენციაზე წაკითხული & სასტენდო მოხსენებები(ენერგეტიკა)

კონფერენციაზე წაკითხული & სასტენდო მოხსენებები(მართვა)