საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ინსტიტუტის დირექტორინუგზარ ყავლაშვილი 
პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი 
ტელ(995 32)319871 
ელ.ფოსტაnkavlash@gtu.ge

დირექტორის მოადგილენინო ჯავაშვილი  
ტელ(995 32) 319872 
ელ.ფოსტაninojavashvili@yahoo.com

 

სწავლული მდივანი - ქეთევან კვირიკაშვილი
ტელ(995 32)319874
ელ.ფოსტაqeto.kvirikashvili@gmail.com