საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო ღონისძიებები

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა რენის გამოყენებით მეცნიერებათა ინსტიტუტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ოლშტინის ვარმია-მაზურის უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის საგაზაფხულო და 2024-2025 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრები (თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - III საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა Junia ISA Lille უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (საერთაშორისო კვირეული) (განმეორებითი კონკურსი)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (საერთაშორისო კვირეული) (განმეორებითი კონკურსი)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა რენის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

III საზაფხულო სკოლა კრემსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა კრემსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ბეირის ინტერიერის უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის საგაზაფხულო და 2024-2025 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრები (თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ბეირის ინტერიერის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)


საერთაშორისო ღონისძიებები 11 - 20 სულ 82