საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასოც.პროფ. ნ. აბზიანიძის აკადემიური მობილობა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2024 წლის 10-14 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასოც.პროფ.ნიკოლოზ აბზიანიძე აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (Koszalin University of Technology - KUT) (კოშალინი, პოლონეთი). იხილეთ ასოც.პროფ.ნიკოლოზ აბზიანიძის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში.