საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის ნ. ქავთარაძის აკადემიური მობილობა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2024 წლის 20-24 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი ნინო ქავთარაძე აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (Lublin University of Technology - LUT) (ლუბლინი, პოლონეთი). იხილეთ პროფ. ნინო ქავთარაძის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში.