საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც.პროფ. ნოზაძის აკადემიური მობილობა სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში

2024 წლის 19-24 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც.პროფ. მზევინარ ნოზაძე აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში (Sivas Cumhuriyet University - SCU) (სივასი, თურქეთი). იხილეთ ასოც.პროფ. მზევინარ ნოზაძის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში.