საერთაშორისო ღონისძიებები

ADA უნივერსიტეტი - სასტიპენდიო პროგრამები საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის, 2024/25 სასწავლო წელი

ADA უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანი) „სუამის“ წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის აცხადებს საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სასტიპენდიო პროგრამებს შემდეგ მიმართულებებზე: საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნესის მართვა, სოფლის მეურნეობა, დიზაინი და არქიტექტურა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ინჟინერია, 2024/25 სასწავლო წლისათვის.

ამასთან, ყველა საერთაშორისო სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს განაცხადი გააკეთოს ADA უნივერსიტეტის ალიმარდან თოფჩუბაშოვის სახელობის საერთაშორისო სტიპენდიაზე, რომლის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტს დაუფინანსდება სწავლის, განთავსებისა და წლიური დაზღვევის ხარჯები. ასევე, გამოეყოფა ყოველთვიური სტიპენდია.

სასტიპენდიო პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.