საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ - ტესტირება ინგლისურ ენაში

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში  გამოცხადებული კონკურსებისთვის, ტესტირება ინგლისურ ენაში ჩატარდება 2024 წლის 18 აპრილს, 10:00 სთ. (მათ შორის, 17 აპრილამდე ჩასატარებელი ტესტირებაც).