საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის წარმომადგენელთა აკადემიური მობილობა პალერმოს უნივერსიტეტში

2024 წლის 19-23 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორები ირინე დანელია, ლია ამირანაშვილი და ასისტენტი ინგა კუპრაძე Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდნენ პალერმოს უნივერსიტეტში (Universita' degli Studi di Palermo – UniPa) (პალერმო, იტალია). იხილეთ მათ მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში