საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური მობილობა ანგელ კანჩევის სახ. რუსის უნივერსიტეტში

2024 წლის 11-15 მარტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის პროფ. ლიკა ბერიძე Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა ანგელ კანჩევის სახ. რუსის უნივერსიტეტში ("Angel Kanchev" University of Ruse) (რუსე, ბულგარეთი). იხილეთ პროფ. ბერიძის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში