საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის თანამშრომელთა ადმინისტრაციული და აკადემიური მობილობა გაზის უნივერსიტეტში

2024 წლის 8-12 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. რუსუდან ქუთათელაძე და ასოც. პროფ. თამარ ქაჯაია Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდნენ გაზის უნივერსიტეტში (Gazi University) (გრანადა, ესპანეთი). იხილეთ მათ მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში