საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორის აკადემიური მობილობა გრანადის უნივერსიტეტში

2024 წლის 8-12 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტ. პროფ. თამთა ღლონტი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა გრანადის უნივერსიტეტში (University of Granada - UG) (გრანადა, ესპანეთი). იხილეთ ასისტ. პროფ. თამთა ღლონტის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში