საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის თანამშრომელთა აკადემიური მობილობა დასავლეთ პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2023 წლის 16-20 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. ანა ფიცხელაური და ასისტ. პროფ. მარიამ წიკლაური Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდნენ დასავლეთ პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (West Pomeranian University of Technology - WPUT) (შჩეცინი, პოლონეთი). იხილეთ ასისტ. პროფ. მარიამ წიკლაურის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში.