საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ - ტესტირების ვადის ცვლილება

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსებისთვის, ტესტირება უცხოურ ენებში ჩატარდება 2024 წლის 18 აპრილს (10 აპრილის ნაცვლად).