საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ - სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტის წარმატებული მობილობა შუა აღმოსავლეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი მარიამ ცოციაშვილი, 2023-2024 წლის საშემოდგომო სემესტრში, Erasmus+ პროექტის ფარგლებში მობილობით (საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით) იმყოფებოდა შუა აღმოსავლეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტში (Middle East Technical University - METU) (ანკარა, თურქეთი). იხილეთ მარიამ ცოციაშვილის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში