საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრების გრაფიკი ფაკულტეტებზე (4-14 მარტი)

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში, 4-14 მარტს, გაიმართება რვა საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა ფაკულტეტებზე. 
საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრების გრაფიკი შემდეგია:


ორშაბათი, 4 მარტი

 11 სთ.    

 • საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

 ადმინისტრაციული კორპუსი

 ოთახი №219      

ორშაბათი, 4 მარტი

 3 სთ.

 • ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 • საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 • სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 VI კორპ. 

 აუდ. №602 ბ

 ოთხშაბათი, 6 მარტი
 2 სთ.
 • ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 X კორპ. 

 ქაშაკაშვილის დარბაზი, 4 სართ. 

 ხუთშაბათი, 7 მარტი
 12 სთ.

 • არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
 • სამშენებლო ფაკულტეტი

 • სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

 • მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი

 I კორპ. 
სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

ორშაბათი, 11 მარტი

11 სთ.

 • აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 XI კორპ., გურამიშვილის გამზირი 17

აუდიტორია №500

სამშაბათი, 12 მარტი

2 სთ.

 • სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი

 III კორპ.

აუდ.RMG

ოთხშაბათი, 13 მარტი

2 სთ.

 • ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

 VI კორპ. 

 აუდ. №309

ხუთშაბათი, 14 მარტი

2 სთ.

 • ენერგეტიკის ფაკულტეტი

 • დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

 კორპ. VIII

 სააქტო დარბაზი, I სართ.