საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასოც.პროფ. ნ. აბზიანიძის აკადემიური მობილობა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ვილნიუსის უნივერსიტეტის შიაულიაის აკადემია - იონას პრანას ალექსას მე-17 საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენცია “სახელმწიფოს როლის განვითარება XXI საუკუნეში: ნაციონალური და საერთაშორისო კონტექსტი”

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტ.პროფ. ნ. ომანაძის აკადემიური მობილობა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტ.პროფ. თ. ღლონტის აკადემიური მობილობა გრანადის უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფ. თ. ბერიძის აკადემიური მობილობა ნისის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის ნ. ქავთარაძის აკადემიური მობილობა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც.პროფ. ნოზაძის აკადემიური მობილობა სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში

ვილნიუსის გედიმინასის ტექნიკური უნივერსიტეტი - საზაფხულო სკოლა დოქტორანტებისთვის 2024

ჩანდიგარის უნივერსიტეტი - საერთაშორისო აკადემიური პერსონალის განვითარების მე-8 ყოველწლიური პროგრამა

საერთაშორისო კონფერენცია „მოწინავე მასალების ინჟინერია და მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობების გამოყენება“ (ICMATSE-2024)


საერთაშორისო ღონისძიებები 11 - 20 სულ 187