საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

კრემსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი - II სწავლების საერთაშორისო კვირეული 2025

Erasmus+ - I საერთაშორისო კვირეული თანამშრომლებისთვის კასტამონუს უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ასოც. პროფ. თ. ლოლაძის ადმინისტრაციული მობილობა გაზის უნივერსიტეტში

JUNIA მეცნიერებისა და ინჟინერიის მაგისტრატურის სკოლა - მოწვეული პროფესორის მობილობის პროგრამა 2024/25 სასწავლო წლისთვის

KATIP - თურქული ენის სასტიპენდიო პროგრამა აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრებისთვის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა FIIB Business Review-ის ყველაზე გავლენიანი სტატიის ჯილდო მიიღო

Erasmus+ და სხვა გაცვლით პროექტებში მონაწილეთა სტატისტიკა

Erasmus+ - საერთაშორისო კვირეული სტუ-ში (27-31 მაისი, 2024)

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტის, თ. ჯიბლაძის მობილობა სტაჟირების მიზნით პალერმოს უნივერსიტეტში

სტამბოლის ტოპკაპი უნივერსიტეტი - USBED IV საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ მეცნიერებებში გლობალურ გამოწვევებთან დაკავშირებით


საერთაშორისო ღონისძიებები 1 - 10 სულ 187
პირველი გვერდი | წინა გვერდი | 1 2 3 4 5 | შემდეგი გვერდი | ბოლო გვერდი