საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა Junia ISA Lille უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (საერთაშორისო კვირეული) (განმეორებითი კონკურსი)

უნივერსიტეტი Junia ISA Lille (ლილი, საფრანგეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში აცხადებს განმეორებით კონკურსს 2023-2024 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის. 

შერჩევის პროცედურა:

აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტში საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 19.02.2024.
ტესტირება უცხოურ ენაში ჩატარდება 2024 წლის 21 თებერვლამდე.
გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან ჩატარდება 2024 წლის 23 თებერვლამდე.

ISA Lille უნივერსიტეტში Erasmus+ პროგრამასთან დაკავშირებით დამატებითი სასარგებლო ინფორმაცია იხილეთ აქ.

უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ინტერინსტიტუციური ხელშეკრულებით განსაზღვრულია 1 აკადემიური ან ადმინისტრაციული თანამშრომლის მობილობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან Junia ISA Lille უნივერსიტეტში. კოორდინატორის რეკომენდაციით, სასურველია მობილობის განხორციელება 2024 წლის 15-19 აპრილს Junia ISA Lille უნივერსიტეტში დაგეგმილ Erasmus+ თანამშრომელთა საერთაშორისო კვირეულში.

მიმართულებები აკადემიური თანამშრომლებისთვის: აგრარული მიმართულებები - კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, აგრობიზნესი.

მიზნობრივი ჯგუფი: აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აკადემიური ან ადმინისტრაციული თანამშრომელი.