საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - გაცვლითი პროგრამა 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრისთვის

Erasmus+ - ტესტირება ინგლისურ ენაში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის წარმომადგენელთა აკადემიური მობილობა პალერმოს უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური მობილობა ანგელ კანჩევის სახ. რუსის უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის თანამშრომელთა ადმინისტრაციული და აკადემიური მობილობა გაზის უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორის აკადემიური მობილობა გრანადის უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის თანამშრომელთა აკადემიური მობილობა დასავლეთ პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

სლოვაკეთის რესპუბლიკის სამთავრობო სტიპენდიების პროგრამა - 2024-2025 აკადემიური წელი

DAAD - საკონკურსო ვადების ცვლილება

რომის საპიენცის უნივერსიტეტი - საერთაშორისო კვირეული თანამშრომლებისთვის 2024


საერთაშორისო ღონისძიებები 21 - 30 სულ 160