საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს წარმომადგენელთა ადმინისტრაციული მობილობა კლუჟ-ნაპოკის ტექნიკურ უნივერსიტეტში

2023 წლის 10-14 ივლისს, სტუ-ს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნონა გოგსაძე; სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე სამეცნიერო და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, პროფ. გინა გურეშიძე; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, პროფ. თამარ ხოხობაშვილი და ასისტ. პროფ. დარეჯან ცუცქირიძე ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტიდან Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობით იმყოფებოდნენ კლუჟ-ნაპოკის  ტექნიკურ უნივერსიტეტში (Technical University of Cluj-Napoca) (კლუჟ-ნაპოკა, რუმინეთი). იხილეთ ნონა გოგსაძის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში

"2023 წლის 10 ივლისიდან 14 ივლისის ჩათვლით, ევროკავშირის საერთაშორისო მობილობის პროექტის EASMUS+ (Staff Mobility for Training) ფარგლებში, სტუ-ს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნონა გოგსაძე უნივერსიტეტის სამშენებლო და საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების პერსონალთან ერთად ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა კლუჟ-ნაპოკას უნივერსიტეტში (Technical University of Cluj-Napoca, რუმინეთის რესპუბლიკა) და მონაწილეობა მიიღო პარტნიორი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ოფისის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რომელიც ითვალისწინებდა უნივერსიტეტის საქმიანობის გამოცდილების გაზიარების მიზნით და  ინტერნაციონალიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა აქტივობებს.

მობილობის ფარგლებში იგი სხვა მონაწილეებთან ერთად შეხვდა პარტნიორი უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორს საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში დან მანდრუს, აგრეთვე, უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების, ელექტრული ინჟინერიის, ინდუსტრიული ინჟინერიის, რობოტექნიკის წარმოებისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტების წარმომადგენლებს, EASMUS+ პროექტის კოორდინატორებსა და პასუხისმგებელ პირებს, შეხვდა უნივერსიტეტის იურიდიული ოფისის პერსონალს და გაეცნო მათ გამოცდილებას, დაესწრო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის (Entrep-Boot Camp) შეხვედრებს და მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა აქტივობებში, გაეცნო ფაკულტეტების საგანმანათლებლო პროგრამებსა და მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსებს. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ კლუჟ-ნაპოკას უნივერსიტეტს აქვს ინგლისურენოვანი კურსები საბაკალავრო პროგრამების კომპიუტერული, მშენებლობის და სხვა საინჟინრო მიმართულებებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ კარგად აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სწავლებისათვის შესაბამისი პირობები.

პარტნიორი უნივერსიტეტის საქმიანობის გამოცდილების გაზიარება ძალიან საინტერესო და სასარგებლო იყო მობილობის მონაწილეთათვის".