საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორების აკადემიური და ადმინისტრაციული მობილობა პალერმოს უნივერსიტეტში

2023 წლის 4-8 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინრინგის ფაკულტეტის პროფესორები დავით მაღრაძე, ნინო ლომიძე და გიორგი ქვარცხავა Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობით იმყოფებოდნენ პალერმოს უნივერსიტეტში (Universita' degli Studi di Palermo – UniPa) (პალერმო, იტალია). იხილეთ აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინრინგის ფაკულტეტის პროფესორების მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში.

For English version click here (Erasmus+ Report – GTU Faculty of Agricultural Science and Biosystems Engineering Professors Academic and Administrative Mobility at UNIPA)