საერთაშორისო ღონისძიებები

ავსტრიის სასტიპენდიო პროგრამები - 2024-25 აკადემიური წელი

ცხადდება ავსტრიის სასტიპენდიო პროგრამები 2024-25 აკადემიური წლისათვის, სადაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება ქართველ სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და მეცნიერებს.

აღნიშნულ სტიპენდიებთან დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაციისა და სააპლიკაციო განაცხადების მოძიება (ინგლისურ და გერმანულ ენებზე) შესაძლებელია ვებგვერდზე.