საერთაშორისო ღონისძიებები

ინგლისურ ენაში ტესტირება Erasmus+ კონკურსის ფარგლებში

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული იმ კონკურსებისთვის, სადაც სააპლიკაციო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა იყო 2023 წლის 21 ნოემბერი, ინგლისურ ენაში ტესტირება ჩატარდება მიმდინარე წლის 22 ნოემბერს, 12:00 საათზე, სტუ-ს საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრში.