საერთაშორისო ღონისძიებები

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასისტენტ ალექსანდრე ლაბაძის Erasmus+ მობილობა სწავლების მიზნით (12-16.06.23) ალიკანტეს ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში


For English version click here