ინტერნაციონალიზაცია

Erasmus+ მიმდინარე კონკურსები - 2023/2024 სასწავლო წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრები