ინტერნაციონალიზაცია

კონტაქტი

ტელ.: (+995 32) 2 77 11 11

ელ.ფოსტა: iro@gtu.ge

ერაზმუს+ მობილობა: erasmusplus@gtu.ge

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge

დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება: verification@gtu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი პროფ.  დევი ხვედელიანი

ელ.ფოსტა: d.khvedeliani@gtu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე პროფ. ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი

ელ.ფოსტა: adavitashvili@gtu.ge


ერაზმუს+

ასისტ. პროფ. ნინო ჟიჟილაშვილი - I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა: n_jijilashvili@gtu.ge

ელ.ფოსტა: m.zviadadze@gtu.ge

ვერიფიკაცია

ელ.ფოსტა: ritaseri@gtu.ge

რეკრუტირება

ელ.ფოსტა: k.sikharulidze@gtu.ge

ელ.ფოსტა: i.kandelaki@gtu.ge

ელ.ფოსტა: l.kikalishvili@gtu.ge