საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში