საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები

დაიწყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე

    დაიწყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) აპლიკანტთა რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. 2013 წლის შემოდგომიდან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხორციელდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ჩარიცხვა. ინიციატივის მიზანია, ხელი შეუწყოს ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვას და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას

სიახლეები 1 - 1 of 1