ცენტრის სამეცნიერო საბჭო

მანანა კაჭახიძე-საბჭოს თავმჯდომარე

თემურ მაისურაძე

ნინო გოგუაძე-საბჭოს მდივანი

ნინო კაჭახიძე-მერფი

მამუკა ჯახუტაშვილი

ვიქტორ ალანია

ონისე ენუქიძე

ბადრი ხვიტია

გიორგი რამიშვილი