დადგენილება N01-05-04/253 სტუ-ში სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ (20.09.18)
2018/2019 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი ფაკულტეტების მიხედვით
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლისთვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი ფაკულტეტების მიხედვით
ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM)
საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით

2015 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ახორციელებს ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამებს ერაზმუს+ (Erasmus+) პირველი აქტივობის (ინდივიდუალური სასწავლო მობილობა) ფარგლებში - საერთაშორისო მობილობას კრედიტების დაგროვებით - International Credit Mobility (ICM).

ზოგადი გზამკვლევი Erasmus+ მობილობის მსურველი სტუდენტებისთვის

კორონავირუსის COVID-19 გავრცელების საშიშროების გამო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, საჯარო შეხვედრები და კონსულტაციები შეჩერებულია, ამიტომ ყოველ ორშაბათს, 14:00 საათზე, ჩატარდება ონლაინშეხვედრა, რომლის დროსაც დაინტერესებული პირები მიიღებენ დამატებით ინფორმაციას პროექტის, ასევე, კონკურსში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შესახებ.
ონლაინკონსულტაციაზე დასასწრებად საჭიროა webex-ის აპლიკაცია - https://www.webex.com/
შეხვედრის ლინკი
Marika Zviadadze's Personal Room
https://meetingsamer37.webex.com/meet/pr1267627401 | 1267627401

Join by video system
Dial pr1267627401@meetingsamer37.webex.com and enter your host PIN .
You can also dial 173.243.2.68 and enter your meeting number.


მიმდინარე კონკურსები - 2020/2021 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის


ესპანეთი:

თურქეთი:

პორტუგალია:

პოლონეთი:

გერმანია:

ლიეტუვა:

საფრანგეთი:

რუმინეთი

ლიხტენშტეინი

იტალია


სტუდენტთა მობილობა

 • ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობა 1 ან 2 სემესტრით. უცხოეთში გატარებული სასწავლო პერიოდი უნდა შეესაბამებოდეს სტუდენტის სასწავლო პროგრამას გამგზავნ უნივერსიტეტში.
ICM პროგრამა ფარავს მგზავრობის ხარჯებს და გასცემს სტიპენდიებს.
ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა სტუდენტებისთვის განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნის შესაბამისად: 

დანია, ირლანდია, საფრანგეთი, იტალია, ავსტრია, ფინეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია

850 ევრო

ბელგია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, გერმანია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ხორვატია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პორტუგალია, სლოვენია, ისლანდია, თურქეთი

800 ევრო

ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, უნგრეთი, მალტა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, მაკედონია

750 ევრო

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: 

 • სტუდენტებს, რომლებიც კონკურსის მიმდინარეობისას ირიცხებიან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შესაბამის საფეხურზე 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება არ შეუძლიათ:

 • პირველი და დამამთავრებელი კურსის ბაკალავრებს
 • დამამთავრებელი კურსის მაგისტრანტებს
 • ბაკალავრებს და მაგისტრანტებს, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ Erasmus Mundus გრანტი ანალოგიურ საფეხურზე
 • დოქტორანტურის სტუდენტებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს Erasmus Mundus და Erasmus+ გაცვლით პროგრამებში და მათი მობილობის პერიოდი დაგეგმილი მობილობის ჩათვლით აღემატება 12 თვეს

დოკუმენტები კონკურსში მონაწილეობისათვის:

სტუდენტი (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა)

 • პირადობის მოწმობის /პასპორტის ასლი
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ინგლისურ ენაზე) 
 • EUROPASS CV (ინგლისურენაზე) 
 • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე) 
 • შესაბამისი ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა (თუ კანდიდატს მიღებული აქვს წინა განათლება ინგლისურენოვან პროგრამაზე, სერტიფიკატი/ცნობა აღარ მოითხოვება)
 • ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე) 
 • შევსებული სასწავლო ხელშეკრულება (ინგლისურ ენაზე) 
 • სარეკომენდაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე) 
 • ეკონომიკური, სოციალური ან ჯანმრთელობის პრობლემის დამადასტურებელი ცნობა (არსებობის შემთხვევაში) (ინგლისურ ენაზე) 
 • ბოლოს მიღებული უმაღლესი განათლების საფეხურის დიპლომი და დანართი (ინგლისურ ენაზე) (არსებობის შემთხვევაში)
 • კვლევის გეგმა (ინგლისურ ენაზე) (მხოლოდ დოქტორანტებისთვის)
 • მხარდაჭერის წერილი მიმღები უნივერსიტეტის პროფესორის /ადმინისტრაციული ერთეულისგან (ინგლისურ ენაზე) (ოფიციალური დოკუმენტი სავალდებულო არ არის. საკმარისია ელ-ფოსტით მიღებული თანხმობა) (მხოლოდ დოქტორანტებისთვის)

 

აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა

 • სწავლების მიზნით: 
  აკადემიურ პერსონალს საშუალება ეძლევა, ასწავლოს და ჩაატაროს ლექციები პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
 • ტრენინგის მიზნით: 
  აღნიშნული აქტივობის მიზანია უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა პარტნიორ უნივერსიტეტში, ტრენინგის (კონფერენციების გარდა) ან სამუშაოზე დაკვირვების (job shadowing) შესაძლებლობების შექმნით.

აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალზე ყოველდღიური გრანტის ოდენობა განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნის შესაბამისად:


დანია, ირლანდია, ნიდერლანდები, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი

160 ევრო

ბელგია, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, უნგრეთი, ავსტრია, პოლონეთი, რუმინეთი, ფინეთი, ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია, თურქეთი

140 ევრო

გერმანია, ესპანეთი, ლატვია, მალტა, პორტუგალია, სლოვაკეთი, იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია

120 ევრო

ესტონეთი, ხორვატია, ლიტვა, სლოვენია

100 ევრო

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: 

 • აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალს, რომელიც კონკურსის მიმდინარეობისას საქართველოს ტექნიკური უნიევრსიტეტის თანამშრომელია (შტატიანი ან ხელშეკრულებით მოწვეული თანამშრომელი)

დოკუმენტები კონკურსში მონაწილეობისათვის:

ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალი

კონკურსში შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭებათ აპლიკანტებს, რომლებსაც მანამდე არ მიუღიათ გრანტები ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს მუნდუსის, ერაზმუს+ მობილობის პროგრამების ფარგლებში.

Erasmus+ Credit Mobility პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთათვის კონკურსი ცხადდება ორ ეტაპად:

 • მიმდინარე აკადემიური წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი მობილობებისთვის კონკურსი ჩატარდება ნოემბერში, საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა 15 ნოემბერი;
 • მომავალი აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში დაგეგმილი მობილობებისთვის კონკურსი ჩატარდება მიმდინარე წლის აპრილში, საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა 15 აპრილი.

შენიშვნა: საბუთების წარდგენის ბოლო ვადები შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტული კოორდინატორი უნივერსიტეტის მოთხოვნების შესაბამისად. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობების, შემოთავაზებული მობილობის ტიპებისა და ვადების შესახებ პერიოდულად გამოქვეყნდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.

აკადემიური მიმართულებებისა და კოდების განმარტებისთვის იხილეთ ბმული

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე ერაზმუს+ საერთაშორისო მობილობის პროგრამებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ სტუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურს.

სტუ-ს ადმინისტრაციული კორპუსი (კოსტავას ქ. 77), II სართული, ოთახი N221

კონსულტაციები ყოველ ორშაბათს, 14:00 სთ.

ტელ.: (+995 32) 237 54 34;

ელ.ფოსტა: erasmusplus@gtu.ge 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N01-05-04/198  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N01-05-04/199  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსის ჩატარების წესის შესახებსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და სტრატეგია


დასრულებული კონკურსები - 2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2017-2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი


 დასრულებული კონკურსები - 2017-2018 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი 


დასრულებული კონკურსები


სასარგებლო ბმულები:

შენიშვნა: კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტი მობილობის პერიოდში სწავლის გადასახადისაგან არ თავისუფლდება  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.